Verbod op niet-standaard hulpstukken bosmaaiers

Verbod op niet-standaard hulpstukken bosmaaiers

Besluit van de Europese Commissie van 19 januari 2012 betreffende  het verbod op het in de handel brengen van op klepelmaaiers gelijkende hulpstukken voor draagbare en met de hand geleide bosmaaiers.

In Europees verband is geconstateerd dat zich gevaarlijke situaties met bosmaaiers voordoen, waarbij niet-standaard hulpstukken worden toegepast die niet door de fabrikanten van de bosmaaiers zijn goedgekeurd. Vooral hulpstukken die bestaan uit een maaikop met daaraan bevestigde metalen kettingen, zijn bijzonder gevaarlijk.

De Europese Commissie heeft op 19 januari 2012 (C [2011] 9772) bekend gemaakt dat deze niet standaard hulpstukken op de Europese markt verboden zijn. Het betreft hier voornamelijk hulpstukken die door externe leveranciers worden aangeboden en die NIET gekeurd en goedbevonden werden om op STIHL  machines te gebruiken. Deze veiligheidswaarschuwing volgt na een fatale gebeurtenis waarbij een arbeider aan het hoofd geraakt werd door een schakel van een ketting, die aan een hulpstuk van een bosmaaier vastzat. Bij het fatale incident werd een hulpstuk met twee kettingen gebruikt. Er zijn ook toepassingen met vier kettingen waargenomen en er werd zelfs een hulpstuk opgemerkt met kettingen van het type ‘kettingzaag' . Opgelet, een CE-markering is in dit soort gevallen geen betrouwbare indicatie dat dergelijke hulpstukken veilig te gebruiken zijn.

Bosmaaiers zijn voorzien van een beschermkap die de gebruiker tegen contact met het hulpstuk beschermt. Om die reden hebben alle STIHL  bosmaaiers een aan het specifieke hulpstuk aangepaste beschermkap. Deze beschermkap is er niet op voorzien om te voorkomen dat onderdelen (waaronder ketting) met veel kracht worden gelanceerd. 

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9772)

 

Besluit van de Europese Commissie van 19 januari 2012