Nieuwe CO2-waarden voor verbrandingsmotoren in mobiele machines en apparaten

De EU-verordening 2016/1628 EURO V die in september 2016 in werking is getreden legt nieuwe emissiegrenswaarden voor verbrandingsmotoren (benzine- en dieselmotoren) in mobiele machines en apparaten vast. Deze nieuwe emissiegrenswaarden treden voor alle STIHL-producten op 1 januari 2019 in werking.

Of uw STIHL-product aan de nieuwe emissiegrenswaarden conform EURO V voldoet, kunt u herkennen aan de afkorting "2016/1628" in het typegoedkeuringsnummer op uw product. Bovendien staat er een CO₂-meetwaarde volgens EURO V onder de categorie "Producten" in de betreffende productspecifieke technische gegevens voor uw product.

Deze CO₂-meetwaarde is het resultaat van het testen van een (voor het motortype of de motorfamilie representatieve) (ouder-)motor in een vaste testcyclus onder laboratoriumomstandigheden. Deze meting vertegenwoordigt geen uitdrukkelijke of impliciete garantie van de prestaties van een bepaalde motor.