Duurzaamheid

Content-mood-verantwoordelijkheid

Duurzaamheid kent een lange traditie bij STIHL: van oudsher al is ons handelen gericht op continuïteit en de lange termijn. Als middelgroot familiebedrijf dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, het milieu en de maatschappij. We vervullen onze verplichtingen als bedrijf op verschillende manieren, bijvoorbeeld via vrijwillige aanvullende arbeidsvoorwaarden voor onze werknemers, het aanbieden van interessante opleidingsstages of sociaal engagement in de plaatselijke gemeenschap. Onze verantwoordelijkheidszin, die in de afgelopen decennia alleen maar is toegenomen, is in onze bedrijfscultuur verankerd.

Bij STIHL staat duurzaamheid voor producten met geïntegreerde milieubescherming en voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen bij de productie. Met onze klimaatstrategie streven we ernaar om de hele STIHL Groep op lange termijn CO₂-neutraal te maken. De richtlijnen van onze bedrijfsvoering en ons ondernemerschap zijn in ons duurzaamheidsbeleid gedefinieerd met duurzaam ondernemen, personeel, milieu, opleiding en maatschappij als speerpunten.