Gegevensbescherming

We danken u voor uw bezoek aan de website STIHL

U vindt alle wettelijke informatie in de tabs hieronder.

Het STIHL team

Beleid betreffende de gegevensbescherming

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door ANDREAS STIHL NV (hierna „STIHL“ of „wij“). STIHL verheugt zich over uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten. Gegevensbescherming is voor ons geen loos begrip en daarom nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en gebruiken ze enkel binnen het kader van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG / GDPR”).

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is STIHL NV, met zetel te Veurtstraat 117, B – 2870 Puurs, KBO 0427.714.768.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1.        Als u onze website bezoekt, bewaren wij de naam van uw internetprovider, de website vanaf dewelke u op onze website terechtkomt, de webpagina's die u bij ons bekijkt (uw surfgedrag), datum en duur van uw bezoek en informatie over uw toestel (merk, model, aandrijving) en uw internetbrowser. Daarnaast registreren wij ook uw IP-adres, waarvan de laatste drie cijfers anoniem worden gemaakt.

Deze gegevens gebruiken we om onze diensten in technisch opzicht toegankelijk te maken (bijvoorbeeld aan te passen aan het toestel dat u gebruikt) of om misbruik vast te stellen en te verhinderen. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden om onze website te verbeteren en om onze inzichten in de populariteit en vindbaarheid van onze website te verhogen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw voorafgaande toestemming zoals beschreven in art. 6 lid 1(a) AVG.

2.2.        Bij het registreren van uw STIHL-product op onze website worden persoonsgegevens verwerkt, zoals: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden bewaard samen met de apparaatspecifieke gegevens van het product om de productregistratie te voltooien, zodat u van de volgende diensten kan genieten: 

  • een verlenging van de garantieperiode
  • individuele ondersteuning voor uw STIHL machine
  • een verbeterde gebruikservaring

De gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst waar u om heeft verzocht, zoals beschreven in artikel 6 lid 1 (b) AVG.

U kan ons bijkomende persoonsgegevens, zoals uw geboortedatum en gsm-nummer, bezorgen waarmee we u beter kunnen leren kennen en beter onze diensten kunnen leveren. Het verstrekken van deze gegevens is volstrekt vrijwillig en we verwerken ze uitsluitend met uw voorafgaande toestemming zoals beschreven in artikel 6 lid 1 (a) AVG.

Bij een productregistratie ontvangen onze dealers alleen informatie over de status van de registratie van uw STIHL-product. Alle andere gegevens geven we voor uitsluitend statistische doeleinden volledige geanonimiseerd door. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan onze dealers.

2.3.        Als u ons telefonisch, per e-mail, per brief of door het invullen van een contactformulier contacteert, verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van uw mededeling. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw aanvraag correct te kunnen behandelen met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming. In het geval dat uw aanvraag betrekking heeft op een bestelling van drukwerk die door een andere onderneming binnen de STIHL groep wordt uitgevoerd of voor het uitvoeren van een klantendienst, worden uw gegevens doorgestuurd om uw aanvraag tot een goed einde te brengen. De rechtsgrond hiervoor  is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (artikel 6 lid 1 (b) AVG).
 
De gegevens zullen bewaard worden zolang noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking en binnen de wettelijke voorgeschreven termijnen met een maximum van 2 jaar. 
 
2.4.        Telefoongesprekken met onze klantendienst kunnen alleen met uw voorafgaande toestemming opgenomen ter bevordering van de kwaliteitsgarantie of voor opleidingsdoeleinden. Deze worden na maximaal 90 dagen verwijderd. De toestemming voor de opname van het gesprek is uiteraard vrijwillig. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door de medewerker aan de telefoon te vragen de opname te stoppen.
Voor de ondersteunende klantendienst doen we beroep op dienstverleners met wie verwerkersovereenkomsten (artikel 28 AVG) zijn afgesloten.
 
2.5.        U kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres op te geven. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is uw voorafgaande toestemming, zoals beschreven in artikel 6 lid 1 (a) AVG. Als u al klant bent bij STIHL, kunnen wij u direct marketing voor soortgelijke diensten sturen op basis van ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten. 
Om er zeker van te zijn dat u het correcte e-mailadres opgeeft, gebruiken we de dubbele opt-in procedure. Dit houdt in dat u eerst uw e-mailadres moet invullen en dat wij vervolgens een e-mail met een bevestigingslink sturen naar dat e-mailadres. U wordt enkel op onze mailinglijst gezet, als u  klikt op de bevestigingslink.
U kan uw toestemming op elk moment intrekken door uit te schrijven voor onze nieuwsbrief door op de knop “uitschrijven” te klikken onderaan van elke e-mail of door een e-mail te sturen naar info@stihl.be met de melding dat u zich wenst uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Bij het verzenden van de nieuwsbrief kunnen wij een succesmeting uitvoeren en uw gebruikersgedrag evalueren. De verzonden e-mails bevatten tracking-pixels en geven ons informatie over wanneer u deze nieuwsbrief opent en op welke links u klikt. Dit laat ons toe om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is uw voorafgaande toestemming, artikel 6 lid 1 (a) AVG.
Een dergelijke tracking is niet mogelijk, als het weergeven van afbeeldingen standaard staat uitgeschakeld in uw e-mailprogramma. In dat geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven.

3. Overdracht van gegevens

Bepaalde verwerkingen, zoals klantenondersteuning, worden uitgevoerd door bedrijven binnen de STIHL Groep. Binnen de STIHL groep worden dan ook regelmatig persoonsgegevens gedeeld om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen. De doorgifte vindt plaats rekeninghoudend met gepaste veiligheidsmaatregelen en onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig. In andere gevallen, bijvoorbeeld om geaggregeerde gegevens voor marktonderzoek te analyseren, is artikel 6 lid 1 (f) AVG de wettelijke basis voor de overdracht, waarbij ons gerechtvaardigd belang ligt in het efficiënte ontwerp van onze processen.

4. Duur van de verwerking van gebruiksgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer dit niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij wettelijke bepalingen een langere bewaartermijn opleggen.

Voor de bewaartermijnen bij de geplaatste cookies verwijzen we u naar de tabel die de bewaartermijn per cookie weergeeft.

5. Uw rechten

U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die STIHL van u verwerkt. U hebt het recht om die gegevens in te kijken, te laten corrigeren, verwijderen of om de verwerking ervan te beperken. Indien de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. U beschikt ook over het recht om te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als er ernstige en legitieme redenen zijn.  Verder hebt u het recht om de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op te vragen. Dit omvat het recht te vragen dat STIHL de persoonsgegevens overdraagt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover het technisch mogelijk is.

Voor de uitoefening van de bovenvermelde rechten evenals bij vragen en klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot STIHL:

Contact voor gegevensbescherming:

ANDREAS STIHL NV
Veurtstraat 117
B – 2870 Puurs
E-mail: privacy@stihl.be

Als u contact met ons opneemt voor het uitoefenen van uw rechten, moeten we uw identiteit als relevante betrokkene verifiëren. Daarom verzoeken we u vriendelijk om ons een scan van uw identiteitskaart te bezorgen. Van zodra uw identiteit geverifieerd wordt, verwijderen wij deze informatie. Wij vragen u om enkel de voorkant van uw identiteitsbewijs te scannen en, indien mogelijk, enkel uw naam, foto, kaartnummer en geldigheidsdatum zichtbaar te houden.

U hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: : contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

6. Gebruik van cookies

6.1.        Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt.

U hebt de volledige controle over het gebruik van cookies en u kan op ieder ogenblik het gebruik van cookies uitschakelen of beperken door uw instellingen te wijzigen in het voorkeurenmenu.

Wijzig hier uw cookievoorkeuren

We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in onze Website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

Statistische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.

Marketing  cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

6.2.        Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven of derde dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, eisen wij echter dat onze externe dienstverleners zich houden aan een van de overdrachtsmechanismen die zijn gespecificeerd in de GDPR en die zijn goedgekeurd door de EU-commissie. Als zodanig zijn Google Inc. en Facebook gecertificeerd onder het EU-U.S. Privacy Shield en maken ze gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

In het onderdeel “gebruikte cookies” vindt u een overzicht van de cookies die op onze website worden geplaatst. Doordat we geen invloed hebben op welke cookies externe aanbieders plaatsen, is deze lijst niet exhaustief. Externe aanbieders kunnen echter wel enkel cookies op uw computer plaatsen indien u hier goedkeuring voor hebt gegeven.

6.3.        U hebt de volledige controle over het gebruik van cookies en u kan op ieder ogenblik het gebruik van cookies uitschakelen of beperken door uw instellingen te wijzigen in het voorkeurenmenu.

Wijzig hier uw cookievoorkeuren

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail of per post, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Stand van de gegevensbeschermingsverklaring: 03 december 2020

Gebruikte cookies

Technisch noodzakelijke cookies

First Party

 

Naam: allowCookies

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie slaat de door de gebruiker gekozen instellingen met betrekking tot het gebruik van cookies op.

Bewaartermijn: 3559 dagen

 

Naam: stihl_cookie_info_seen

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie houdt bij of een gebruiker de cookie banner gezien heeft.

Bewaartermijn: 30 dagen

 

Naam: stihl_newsletter_popup_closed

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie houdt bij als een gebruiker de cookie banner gesloten heeft.

Bewaartermijn: 30 dagen

 

Naam: stihl-visit-for-newsletter

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie houdt het aantal paginabezoeken per gebruiker bij. Vanaf 3 paginabezoeken wordt de nieuwsbrief banner bovenaan getoond.

Bewaartermijn: 9998 dagen

 

Naam: stihl-action-for-newsletter

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie wordt actief wanneer op een van de knoppen in de nieuwsbrief banner (accepteren of sluiten ) wordt geklikt.

Bewaartermijn: accepteren: 1000 dagen; sluiten: 30 dagen

 

Naam: ASP.NET_SessionId

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruik om een geanonimiseerde gebruikerssessie bij te houden.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: locatorAttr[...]

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om attribuut selectie opties weer te geven bij dealers.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: stihl_slider-light

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om selectiemogelijkheden weer te geven.

Bewaartermijn: 10 dagen

 

Naam: stihl_slider-height

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om selectiemogelijkheden weer te geven.

Bewaartermijn: 10 dagen

 

Naam: stihl_slider-width

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om selectiemogelijkheden weer te geven.

Bewaartermijn: 10 dagen

 

Naam: kiosk

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt in de kiosk-modus in dealer searches voor beurzen.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: noMobile

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om vast te leggen of de desktop-pagina op een mobiel apparaat wordt bezocht, zodat de lay-out kan worden aangepast.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: noDesktop

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt bij de desktop /mobile switch.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: productCatalogNotepad

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie slaat artikel-ID’s op die in het notitieblok zijn geplaatst.

Bewaartermijn: 29 dagen

 

Naam: langSelected

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt bij een taalswitch.

Bewaartermijn: 3650 dagen

 

Third Party

 

Naam: SID

Domein: .google.be

Aanbieder: Google

Beschrijving: Deze cookie lijkt gebruikt te worden voor het beheren van sessiestatus.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Statistische cookies

First Party

 

Naam: AMP_TOKEN

Domein: analytics.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie bevat een token dat kan worden gebruikt om een cliënt-ID op te halen uit de AMP cliënt-ID-service. Andere mogelijke waarden duiden op een opt-out, een aangevraagd verzoek of een fout bij het ophalen van een cliënt-ID van de AMP cliënt-ID service.

Bewaartermijn: 30 seconden tot 1 jaar

 

Naam: _ga

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden van elkaar door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elk pagina verzoek op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analytische rapporten van de sites.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: _ga_G8ZD67Y14Z

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie bevat campagnegerelateerde informatie rond de gebruiker. Deze cookie wordt gelezen door de Google Ads conversietags, tenzij de gebruiker voor een opt-out gekozen heeft.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: _gac_UA-36888553-7

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie bevat campagnegerelateerde informatie rond de gebruiker. Deze cookie wordt gelezen door de Google Ads conversietags, tenzij de gebruiker voor een opt-out gekozen heeft.

Bewaartermijn: 90 dagen

 

Naam: _gac_UA-44750939-1

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie bevat campagnegerelateerde informatie rond de gebruiker. Deze cookie wordt gelezen door de Google Ads conversietags, tenzij de gebruiker voor een opt-out gekozen heeft.

Bewaartermijn: 90 dagen

 

Naam: _gac_<property-id>

Domein: analytics.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie slaat campagnegegevens op en voorziet Google Ads van een betrouwbare manier om interacties te meten die klanten hebben met het bedrijf. (Bevat campagne-gerelateerde informatie rond de gebruiker. Deze cookie wordt gelezen door de Google Ads conversietags, tenzij de gebruiker voor een opt-out gekozen heeft.)

Bewaartermijn: 90 dagen

 

Naam: _gaexp

Domein: analytics.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om de opname van een gebruiker in een experiment te bepalen en het verloop van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen.

Bewaartermijn: 90 dagen (afhankelijk van het experiment)

 

Naam: _gat

Domein: analytics.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om de Google Analytics request rate te regelen.

Bewaartermijn: 1 minuut

 

Naam: _gat_UA-36888553-7

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Dit is een patroontype cookie die door Google Analytics is ingesteld, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de website bevat waarop het betrekking heeft. Deze cookie bevat campagnegerelateerde informatie rond de gebruiker. Deze cookie wordt gelezen door de Google Ads conversietags.

Bewaartermijn: 1 minuut

 

Naam: _gat_UA-44750939-1

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Dit is een patroontype cookie die door Google Analytics is ingesteld, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de website bevat waarop het betrekking heeft. Deze cookie bevat campagnegerelateerde informatie rond de gebruiker. Deze cookie wordt gelezen door de Google Ads conversietags.

Bewaartermijn: 1 minuut

 

Naam: _gid

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie lijkt een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken.

Bewaartermijn: 1 dag

 

Naam: gtm_internal

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om intern verkeer van STIHL en zijn partners op te sporen. Voor externe gebruikers zal de waarde statisch ‘false’ zijn.

Bewaartermijn: 30 dagen

 

Naam: __utma

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers en sessie te onderscheiden. Deze cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan. De cookie wordt elke keer geüpdatet als er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd.

Bewaartermijn: 2 jaar vanaf update

 

Naam: __utmt

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om de Google Analytics request rate te regelen.

Bewaartermijn: 10 minuten

 

Naam: __utmb

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen. Deze cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan. De cookie wordt elke keer geüpdatet als er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd.

Bewaartermijn: 30 minuten vanaf update

 

Naam: __utmc

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt niet gebruikt in ga.js., maar is bedoeld voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch gezien werkte deze cookie samen met het __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker in een nieuwe sessie/bezoek was.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: __utmz

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker de website heeft bereikt. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd

Bewaartermijn: 6 maanden vanaf update

 

Naam: __utmv

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan. Deze cookie wordt aangemaakt wanneer een ontwikkelaar de _setCustomVar methode gebruikt met een aangepaste variabele op bezoekersniveau. Deze cookie werd ook gebruikt voor de verouderde _setVar methode. De cookie wordt bijgewerkt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd.

Bewaartermijn: 2 jaar vanaf update

 

Naam: swd

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om de locatie van een gebruiker (laatste 30 minuten) naar Google Analytics te verzenden.

Bewaartermijn: 30 minuten

 

Naam: _hjid

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Hotjar

Beschrijving: Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script belandt. Het wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID, die uniek is voor deze website in de browser. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij latere bezoeken aan dezelfde website aan dezelfde gebruikers-ID wordt toegewezen.

Bewaartermijn: 1 jaar

 

Naam: _hjIncludedInSample

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: Hotjar

Beschrijving: Deze sessie-cookie wordt geplaatst om Hotjar in staat te stellen de gebruiker te identificeren en te achterhalen of de gebruiker in een voorbeeld is opgenomen.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: _hjTLDTest

Domein: .stihl.be

Aanbieder: STIHL

Beschrijving: Wanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd, proberen we het meest generieke cookie-pad te bepalen dat we moeten gebruiken, in plaats van de hostnaam van de pagina. Dit wordt gedaan zodat cookies kunnen worden gedeeld over subdomeinen (indien van toepassing). Om dit te bepalen, proberen we de _hjTLDTest-cookie voor verschillende URL-substraatalternatieven op te slaan totdat het mislukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: _hjCachedUserAttributes

Domein: nl.stihl.be

Aanbieder: Hotjar

Beschrijving: Deze cookie slaat gebruikersattributen op die worden verzonden via de Hotjar Identify API, wanneer de gebruiker niet in het voorbeeld zit. Deze kenmerken worden alleen opgeslagen als de gebruiker interactie heeft met een Hotjar Feedback-tool.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Third Party

 

Naam: _gid

Domein: .analytics.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie lijkt een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken.

Bewaartermijn: 1 dag

 

Naam: _opt_awcid

Domein: .analytics.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads Customer ID's.

Bewaartermijn: 1 dag

 

Naam: _opt_awmid

Domein: .analytics.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads Campaign  ID's.

Bewaartermijn: 1 dag

 

Naam: _opt_awgid

Domein: .analytics.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads Ad Group  ID's.

Bewaartermijn: 1 dag

 

Naam: _opt_awkid

Domein: .analytics.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads Ad Criterion  ID's.

Bewaartermijn: 1 dag

 

Naam: _opt_utmc

Domein: .analytics.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Slaat de laatste utm_campaign query parameter op.

Bewaartermijn: 1 dag

 

Marketing cookies

First Party

 

Naam: _gcl_au

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun diensten gebruiken.

Bewaartermijn: 55 dagen

 

Naam: _gcl_aw

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om commissie toe te kennen aan affiliates, als de gebruiker op de website belandt via een verwijzingslink van affiliates. Het wordt ingesteld als de gebruiker op een van onze links klikt en wordt gebruikt om de adverteerder en ons de website te laten weten waar de gebruiker vandaan kwam.

Bewaartermijn: 90 dagen

 

Naam: _fbp

Domein: .stihl.be

Aanbieder: Facebook

Beschrijving: Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals het in real time bieden van derden adverteerders.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Third Party

 

Naam: IDE

Domein: .doubleclick.net

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt door Google DoubleClick en bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt (de acties van de gebruiker op de website). Deze cookie registreert en rapporteert als de gebruiker een advertentie heeft gezien of erop heeft geklikt. Het doel ervan is om de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties te tonen aan de gebruiker. 

Bewaartermijn: 1 jaar

 

Naam: test_cookie

Domein: .doubleclick.net

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt door Google DoubleClick en bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt (de acties van de gebruiker op de website). Deze cookie registreert en rapporteert als de gebruiker een advertentie heeft gezien of erop heeft geklikt. Het doel ervan is om de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties te tonen aan de gebruiker. 

Bewaartermijn: 1 dag

 

Naam: GPS

Domein: www.youtube.com

Aanbieder: YouTube

Beschrijving: Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van de geografische GPS-locatie.

Bewaartermijn: 1 dag

 

Naam: PREF

Domein: google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie kan door advertentiepartners worden gebruikt om een profiel van interesses op te bouwen om relevante advertenties van andere websites weer te geven. Het werkt door uw browser en apparaat op unieke wijze te identificeren.

Bewaartermijn: 8 maanden

 

Naam: YSC

Domein: www.youtube.com

Aanbieder: Youtube

Beschrijving: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE

Domein: www.youtube.com

Aanbieder: Youtube

Beschrijving: Deze cookie wordt door Youtube ingesteld om gebruikersvoorkeuren bij te houden voor Youtube video’s die zijn ingesloten op websites. Deze cookie bepaalt ook of de websitebezoeker de nieuwe of oude versie van de Youtube interface gebruikt.

Bewaartermijn: 179 dagen

 

Naam: yt-remote-cast-installed

Domein: www.youtube.com

Aanbieder: Youtube

Beschrijving: Deze cookie bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: yt-remote-connected-devices

Domein: www.youtube.com

Aanbieder: Youtube

Beschrijving: Deze cookie bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: yt-remote-device-id

Domein: www.youtube.com

Aanbieder: Youtube

Beschrijving: Deze cookie bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.

Bewaartermijn: Permanent

 

Naam: yt-remote-fast-check-period

Domein: www.youtube.com

Aanbieder: Youtube

Beschrijving: Deze cookie bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: yt-remote-session-app

Domein: www.youtube.com

Aanbieder: Youtube

Beschrijving: Deze cookie bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: yt-remote-session-name

Domein: www.youtube.com

Aanbieder: Youtube

Beschrijving: Deze cookie bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

Naam: fr

Domein: .facebook.com

Aanbieder: Facebook

Beschrijving: Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals het in real time bieden van derden adverteerders.

Bewaartermijn: 3 maanden

 

Naam: tr

Domein: facebook.com

Aanbieder: Facebook

Beschrijving: Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals het in real time bieden van derden adverteerders.

Bewaartermijn: 3 maanden

 

Naam: APISID

Domein: .google.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt via de website geplaatst door advertentiepartners en wordt door hen gebruikt om een profiel op te bouwen rond de interesses van de gebruiker en om relevante advertenties op websites te laten zien.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: HSID

Domein: .google.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie laat toe om een profiel op te bouwen rond de interesses van de gebruiker en om relevante advertenties op websites te laten zien.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: NID

Domein: .google.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie laat toe om een profiel op te bouwen rond de interesses van de gebruiker en om relevante advertenties op websites te laten zien.

Bewaartermijn: 1 jaar

 

Naam: SAPISID

Domein: .google.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie laat toe om een profiel op te bouwen rond de interesses van de gebruiker en om relevante advertenties op websites te laten zien.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: SSID

Domein: .google.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt (de acties van de gebruiker op de website) en alle advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website heeft bezocht.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: __Secure-3PAPISID

Domein: .google.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie laat toe om een profiel op te bouwen rond de interesses van de gebruiker en om relevante advertenties op websites te laten zien.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: __Secure-3PSID

Domein: .google.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie laat toe om een profiel op te bouwen rond de interesses van de gebruiker en om relevante advertenties op websites te laten zien.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: __Secure-APISID

Domein: .google.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie laat toe om een profiel op te bouwen rond de interesses van de gebruiker en om relevante advertenties op websites te laten zien.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: __Secure-HSID

Domein: .google.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om digitaal ondertekende en gecodeerde gegevens van het unieke Google ID te beveiligen en de meest recente aanmeldingstijd op te slaan waarmee Google bezoekers identificeert, frauduleus gebruik van inloggegevens kan voorkomen en bezoekersgegevens kan beschermen tegen ongeautoriseerde partijen. Dit kan ook worden gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertentie-inhoud te tonen.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: __Secure-SSID

Domein: .google.be

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie bevat informatie over het gebruik van de website door de gebruiker en alle advertenties die de gebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezoekt. Deze cookie wordt ook gebruikt om advertenties op Google domeinen aan te passen door uw meest recente zoekopdrachten, uw eerdere interacties met advertenties.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: 1P_JAR

Domein: .google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie bevat informatie over het gebruik van de website door de gebruiker en alle advertenties die de gebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezoekt.

Bewaartermijn: 1 jaar

 

Naam: ANID

Domein: .google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie bevat informatie over het gebruik van de website door de gebruiker en alle advertenties die de gebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezoekt.

Bewaartermijn: 1 jaar

 

Naam: CONSENT

Domein: .google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie bevat informatie over het gebruik van de website door de gebruiker en alle advertenties die de gebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezoekt.

Bewaartermijn: 18 jaar

 

Naam: S

Domein: .google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie laat toe om een profiel op te bouwen rond de interesses van de gebruiker en om relevante advertenties op websites te laten zien.

Bewaartermijn: Onbekend

 

Naam: SIDCC

Domein: .google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt (de acties van de gebruiker op de website) en alle advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website heeft bezocht.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Naam: OTZ

Domein: ogs.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te personaliseren.

Bewaartermijn: 1 maand

 

Naam: DV

Domein: www.google.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te tonen op basis van recente zoekopdrachten.

Bewaartermijn: Onbekend

 

Naam: Conversion

Domein: www.googleadservices.com

Aanbieder: Google Analytics

Beschrijving: Deze cookie maakt het mogelijk om de conversies van advertenties bij te houden. Er wordt een cookie aan de computer van een persoon toegevoegd wanneer de persoon op een advertentie klikt.

Bewaartermijn: Onbekend

 

Naam: MUID

Domein: www.microsoft.com

Aanbieder: Microsoft

Beschrijving: Dit is een Microsoft-cookie dat een GUID bevat die aan uw browser is toegewezen. Het wordt ingesteld wanneer u interactie hebt met een Microsoft-eigendom, inclusief een UET-tagverzoek of een bezoek aan een Microsoft-eigendom via de browser.

Bewaartermijn: 390 dagen

 

Naam: _uetmsclkid

Domein: www.microsoft.com

Aanbieder: Microsoft

Beschrijving: Dit is de Microsoft Click-ID, die wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van conversietracking te verbeteren.
Opmerking: UET stelt een first-party cookie in op het domein van uw site voor deze parameter. Wanneer autotagging van de Microsoft Click-ID is ingeschakeld, wordt de klikinformatie gegenereerd op het moment dat op de advertentie wordt geklikt en toegevoegd aan de URL van de landingspagina.

Bewaartermijn: 390 dagen

 

Naam: _uetsid

Domein: www.microsoft.com

Aanbieder: Microsoft

Beschrijving: Dit bevat de sessie-ID voor een unieke sessie op de site.

Bewaartermijn: 390 dagen

 

Naam: _uetvid

Domein: www.microsoft.com

Aanbieder: Microsoft

Beschrijving: UET kent deze unieke, geanonimiseerde bezoekers-ID toe, die een unieke bezoeker vertegenwoordigt. UET slaat deze gegevens op in een first-party cookie.

Bewaartermijn: 390 dagen

 

Andreas Stihl NV

Andreas Stihl NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs
Telefoon: +32(0)52/30.00.80
info@stihl.be

 

 

Inhoud van de site

Laatste versie: 23/06/2016

Deze “Gebruiksvoorwaarden” zijn van toepassing op het gebruik van onze website.

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze Website.

De laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de Website.

Via onze Website bieden we een platform aan om u informatie te verschaffen over onze onderneming en om onze producten, diensten en promoties kenbaar te maken.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze Website. Door uw bezoek aan de Website stemt u in met de bindende kracht van deze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van de Website of van informatie die daarin opgenomen is, uitsluitend op eigen risico gebeurt. De Website en alle materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn: "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden.

Wij doen alle redelijke inspanningen om op de Website correcte en bijgewerkte informatie aan te bieden. Wanneer we op de hoogte worden gebracht van eventuele fouten en onjuistheden op onze Website, worden alle redelijke middelen aangewend om die zo snel mogelijk te verbeteren. Spijtig genoeg kunnen er ondanks die inspanningen nog steeds fouten en vergissingen voorkomen. Wij kunnen echter niet waarborgen dat de Website op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en vrij van fouten is. Daarom mag u de opgenomen informatie als gebruiker niet blindelings vertrouwen. U controleert die best ook eens bij de betrokken derde partij van wie de informatie afkomstig is.

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor een nadeel dat u mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de Website of op een website van derden waarnaar wordt verwezen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de Website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem en voor het verlies van gegevens dat het gevolg is van het downloaden van informatie.

Onze Website kan links naar websites van derden bevatten. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geven wij enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Wij aanvaarden in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade in het kader van uw bezoek aan deze websites.

We stellen alles in werking om toegang te verlenen tot onze Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen door ons.

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites en derde partijen en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

U aanvaardt en erkent dat de Website foto's, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en andere materiaal kan bevatten (hierna: "Materialen") die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van ANDREAS STIHL N.V. of diens verbonden vennootschap, of van derden. Als gebruiker krijg je van ons een niet-exclusief recht om de Websites te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dat betekent dat je de website mag bekijken en de informatie mag downloaden, dat je van deze informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op de website worden aangeboden op een normale wijze mag reproduceren en gebruiken. Elk toegestaan gebruik van informatie houdt in dat de bron van de informatie steeds op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld. Behoudens wat hierboven vermeld is, is het niet toegestaan om de Website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming.

Het opslaan van informatie van onze Websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik. Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.reprocopy.be

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten die zij kunnen laten gelden op o.a. teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluid en data die door de gebruikers worden geplaatst op onze Website of die door gebruikers aan ons worden verzonden om ze te plaatsen om op onze Website, onherroepelijk aan ons over.

U verbindt u ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van onze dienst.

Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar op onze Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf je eerstvolgende bezoek aan onze Website. Vanaf dat ogenblik word u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Websites de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken te Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

Elke feedback met betrekking tot de Websites of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de Websites of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.

In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de verschillende juridische documenten, hebben de Algemene Voorwaarden voorrang op alle normen; de Privacy- & Cookieverklaring heeft voorrang op deze gebruiksvoorwaarden.