STIHL klimaatstrategie

STIHL heeft in haar klimaatstrategie de richtlijnen vastgelegd voor haar klimaatbeschermingsaanpak op korte, middellange en lange termijn. Ons voornemen: als STIHL groep geen CO₂-voetafdruk meer nalaten. Daarom streven wij wereldwijd naar klimaatneutraliteit.

STIHL klimaatstrategie

In onze klimaatdoelstellingen concentreren wij ons in de eerste plaats op het energieverbruik in onze waardeketen dat we direct kunnen beïnvloeden. Dit zijn de directe emissies (scope 1 volgens het “Greenhouse Gas Protocol” GHG), die ontstaan bij de verbranding van aardgas en stookolie voor de gebouwenverwarming en de productieprocessen, de montage en de ontwikkeling, door brandstoffen voor het wagenpark en door koelmiddellekken. Daarnaast hebben we ook de indirecte emissies (scope 2, stroom en stadsverwarming) in onze klimaatdoelstellingen opgenomen. In 2019 bedroegen de scope 1- en scope 2-emissies van de STIHL productievestigingen en de verkoopvestiging Dieburg (Duitsland) ongeveer 90.000 ton.

Emissies die ontstaan bij activiteiten die met de waardeketen samenhangen (scope 3), zoals bij de winning en de productie van grondstoffen of bij het productgebruik en de productverwijdering, kunnen we niet alleen beïnvloeden. Aan de hand van duidelijk omlijnde actiegebieden voor de toekomst neemt STIHL echter haar verantwoordelijkheid in de leveringsketen en voor het gebruik en de verwerking (end-of-life) van haar producten.

Klimaatstrategie

Langetermijndoelstelling

Wat betreft de uitstoot van de up- en downstream processen (scope 3) die buiten de eigenlijke activiteiten van STIHL vallen, evalueren we momenteel het reductiepotentieel met als ambitieuze doelstelling om klimaatneutraal te worden ruim voor 2050 – dat is vóór het in het Akkoord van Parijs vastgelegde tijdschema.

De pijlers van klimaatneutraliteit

Om het doel van klimaatneutraliteit (Scope 1 en 2) te bereiken, concentreert STIHL zich op de volgende pijlers:

 

Groene stroom

Energie-efficiëntie

Energieopwekking

Mobiliteit

Compensatie