Verantwoordelijkheid

Opleiding

content-mood-opleiding Opleiding en beroepskwalificaties zijn van essentieel belang voor de toekomst van Duitsland als vestigingsplaats voor ondernemingen. STIHL is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit vlak en leidt daarom ruimhartig personeel op. Indachtig het principe van duurzaamheid werkt STIHL samen met scholen en opleidingscentra in langlopende opleidingsprojecten, die zijn gericht op de doorlopende instroom van vakpersoneel en de voorbereiding op gespecialiseerde beroepsactiviteiten.

Opleiding en bijscholing

Opleiding in Duitsland en daarbuiten

Partners voor opleiding

Klasse2000

Verwezenlijking van filmconcepten