Over het klimaatbeschermingsproject "Gatsibo"

Over het klimaatbeschermingsproject “Gatsibo”

Het project richt zich op de sanering van nieuwe en bestaande drinkwaterbronnen in combinatie met de verdeling van efficiënte fornuizen en levert op die manier een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu, de verbetering van de gezondheid van de plaatselijke bevolking en de biodiversiteit.

Het projectgebied Gatsibo is een overwegend landelijk deel van Rwanda. De plaatselijke bevolking gebruikt het traditionele, maar inefficiënte 3-stenenvuur voor het koken van drink- en gebruikswater. Door het verbranden van hout, dat speciaal hiervoor wordt gekapt, komen broeikasgassen vrij.

Dankzij het gebruik van zuiver drinkwater uit de bronnen daalt de behoefte aan brandhout met 70 procent in vergelijking met het traditionele en grootschalig gebruikte 3-stenenvuur. Dat beperkt de ontbossing en zorgt voor het behoud van plaatselijke bossen en de fauna. Bovenal biedt dit voor de mensen een continue voorziening en bescherming tegen ziekten.

Het project draagt dus niet alleen bij aan de vermindering van CO₂-emissies, maar ook aan het behoud van de biodiversiteit en de gezondheid van de mensen in deze regio. Het betekent ook een verbetering van de leefsituatie van de vrouwen en meisjes, die voordien het merendeel van hun tijd doorbrachten met het sprokkelen en het vervoeren van brandhout. Er blijft nu meer tijd over voor school, opleiding en betaald werk.

Gatsibo

Foto's: Likano