Verantwoordelijkheid

Milieu

content-mood-milieu

De uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer veroorzaakt een klimaatverandering die aanzienlijke economische, ecologische en sociale gevolgen met zich meebrengt. STIHL onderschrijft de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Die wil  de globale opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2° Celsius om zo de risico's van de klimaatverandering en de milieu-impact te verminderen. Als wereldwijd toonaangevende fabrikant van kettingzagen en motormachines voor bos- en landbouw, tuin- en landschapsverzorging en de bouwsector heeft STIHL namelijk een bijzondere verantwoordelijkheid tegenover het milieu. Als bedrijf engageren we ons voluit voor milieubescherming op hoog niveau en een voortdurende optimalisatie – zowel van de bedrijfsprocessen als van de producten. Want alleen in een leefbaar milieu kunnen wij onze toekomst vormgeven.

Onze klimaatstrategie omvat milieubeschermingsmaatregelen op korte termijn die tot onze directe verantwoordelijkheidssfeer behoren, en activiteiten met positieve langetermijneffecten over de grenzen van ons bedrijf heen.

Het warmste bos

Het warmste bos

STIHL is in 2018 hoofdpartner van "The Flame" en organiseert een actie om geld in het laatje te brengen voor een goed doel. Met ‘Het Warmste Bos' wil STIHL Natuurpunt steunen, dat zich inzet voor het beschermen van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.